Do sada je "RP PROMEKS" izgradio nekoliko stotina objekata različitih namjena na mnogim lokacijama u Republici Srpskoj - BiH, u opštinama Kotor-Varoš, Banja Luka, Novi Grad, Gradiška, Laktasi, Derventa, Sanski Most, Jajce, Travnik, Ključ,Petrovo i dr.
  Svoj ugled "RP PROMEKS" je stekao gradeći razne objekte za probirljive strane investitore Care International, ARC, IRC, Hilfswerk Austria, IOM, DRA, ...
  Na bogatoj referencnoj listi nasih radova nalaze se izgradnja raznih objekata:
individualni stambeni objekati, stambeno-poslovni objekti, proizvodni industrijski objekti, ugostiteljski objekti, škole, bolnice, objekti kulture,sakralni objekti, vodovodi (postrojenja i uređaji), kanalizacija i dr.
 

Copyright RP-PROMEKS 2011